Saturday, February 7, 2009

Mari menelaah kitab demokrasi dan kebejatan yang ditimbulkannya


1. Sumber Kemunculan
Sumber kemunculan demokrasi adalah manusia. Dalam demokrasi, yang menjadi pemutus (al haakim) untuk memberikan penilaian terpuji atau tercelanya benda yang digunakan manusia dan perbuatan-perbuatannya, adalah akal. Para pencetus demokrasi adalah para falsafah dan pemikir di Eropah, yang muncul tatkala berlangsung pertarungan sengit antara para kaisar dan raja di Eropah dengan rakyat mereka. Dengan demikian, jelas bahawa demokrasi adalah buatan manusia, dan bahawa pemutus segala sesuatu adalah akal manusia.

Sedangkan Islam sangat bertolak belakang dengan demokrasi dalam hal ini. Islam berasal dari Allah, yang telah diwahyukan-Nya kepada rasul-Nya Muhammad bin Abdullah SAW. Dalam hal ini Allah SWT berfirman :

“Dan tiadalah yang diucapkannya itu menurut hawa nafsunya, ucapannya itu tiada lain hanya berupa wahyu yang diwahyukan.” surah an-najm ayat 3-4

2.Aqidah
Adapun aqidah yang melahirkan idea demokrasi, adalah aqidah pemisahan agama dari kehidupan dan negara (sekularisme). Aqidah ini dibangun di atas prinsip jalan tengah (kompromi) antara para rohaniawan Kristian –yang diperalat oleh para raja dan kaisar dan dijadikan perisai untuk mengeksploitasi dan menzalimi rakyat atas nama agama, serta menghendaki agar segala urusan tunduk di bawah peraturan agama– dengan para falsafah dan pemikir yang mengingkari eksistensi agama dan menolak autoriti para rohaniawan.

Aqidah ini tidak mengingkari eksistensi agama, tetapi hanya menghapuskan peranannya untuk mengatur kehidupan bernegara. Dengan sendirinya konsekuensi aqidah ini ialah memberikan kewenangan kepada manusia untuk membuat peraturan hidupnya sendiri.

Sedangkan Islam, sangatlah berbeda dengan Barat dalam hal aqidahnya. Islam dibangun di atas landasan Aqidah Islamiyah, yang mewajibkan pelaksanaan perintah dan larangan Allah –yakni hukum-hukum syara’ yang lahir dari Aqidah Islamiyah– dalam seluruh urusan kehidupan dan kenegaraan. Aqidah ini menerangkan bahawa manusia tidak berhak membuat peraturan hidupnya sendiri. Manusia hanya berkewajiban menjalani kehidupan menurut peraturan yang ditetapkan Allah SWT untuk manusia.


(3) Pandangan Tentang Kedaulatan dan Kekuasaan
Demokrasi menetapkan bahawa rakyatlah yang memiliki dan melaksanakan kehendaknya, bukan para raja dan kaisar. Rakyatlah yang menjalankan kehendaknya sendiri.

Berdasarkan prinsip bahawa rakyat adalah pemilik kedaulatan, pemilik dan pelaksana kehendak, maka rakyat berhak membuat hukum yang merupakan ungkapan dari pelaksanaan kehendak rakyat dan ungkapan kehendak umum dari majoriti rakyat. Rakyat membuat hukum melalui para wakilnya yang mereka pilih untuk membuat hukum sebagai wakil rakyat. Kekuasaan juga bersumber dari rakyat, baik kekuasaan legislatif, eksekutif, mahupun judikatif.
Sementara itu, Islam menyatakan bahawa kedaulatan adalah di tangan syara’, bukan di tangan umat. Sebab, Allah SWT sajalah yang layak bertindak sebagai Musyarri’ (pembuat hukum). Umat secara keseluruhan tidak berhak membuat hukum, walaupun hanya satu hukum. Allah SWT berfirman :

“Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah.” (QS. Al An’aam: 57)

Dalam hal kekuasaan, Islam menetapkan bahawa kekuasaan itu ada di tangan umat Islam. Ertinya, bahawa umat memiliki hak memilih penguasa, agar penguasa itu dapat menegakkan pelaksanaan perintah dan larangan Allah atas umat.

Prinsip ini diambil dari hadits-hadits mengenai bai’at, yang menetapkan adanya hak mengangkat Khalifah di tangan kaum muslimin dengan jalan bai’at untuk mengamalkan Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya. Rasulullah saw bersabda :

“Barangsiapa mati sedang di lehernya tak ada bai’at (kepada Khalifah) maka dia mati jahiliyah.” (HR. Muslim)


(4) Prinsip Majoriti
Demokrasi memutuskan segala sesuatunya berdasarkan suara terbanyak (majoriti). Sedang dalam Islam, tidaklah demikian. Perinciannya adalah sebagai berikut :

(1) Untuk masalah yang berkaitan dengan hukum syara’, yang menjadi kriteria adalah kekuatan dalil, bukan majoriti. Dalilnya adalah peristiwa pada Perjanjian Hudaibiyah.
(2) Untuk masalah yang menyangkut keahlian, kriterianya adalah ketepatan atau kebenarannya, bukan suara majoriti. Peristiwa pada perang Badar merupakan dalil untuk ini.
(3) Sedang untuk masalah teknikal yang langsung berhubungan dengan amal (tidak memerlukan keahlian), kriterianya adalah suara majoriti. Peristiwa pada Perang Uhud menjadi dalilnya.
(5) Kebebasan

Dalam demokrasi dikenal ada empat kebebasan, iaitu:
a. Kebebasan beragama (freedom of religion)
b. Kebebasan berpendapat (fredom of speech)
c. Kebebasan kepemilikan (freedom of ownership)
d. Kebebasan bertingkah laku (personal freedom)

Ini bertentangan dengan Islam, sebab dalam Islam seorang muslim wajib terikat dengan hukum syara’ dalam segala perbuatannya. Tidak bisa bebas dan seenaknya. Terikat dengan hukum syara’ bagi seorang muslim adalah wajib dan sekaligus merupakan pertanda adanya iman padanya. Allah SWT berfirman :

“Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu (Muhammad) hakim (pemutus) terhadap perkara yang mereka perselisihkan.” (QS. An Nisaa’: 65)


(6) ulasan
Maka melalui 4 perkara diatas sewajarnya demokrasi layak digelar sampah peradaban kemunculannya jauh lebih kuno berbanding sistem islam yang bersumberkan Al-Quran dan As-sunnah.Demokrasi juga mengasingkan politik daripada agama kerana kedaulatan jelas diletakkan pada tangan manusia sedangkan kedaulatan sepenuhnya terletak ditangan syara'.demokrasi terang dan jelas ALLAH memperlihatkan kepada kalian kegagalan sistem tersebut, keburukan sistem tersebut terhadap ummat islam terutama berkaitan dengan isu kini dimana Negeri Perak telah kembali dirampas oleh UMNO dan BN.Walaupun ana menyokong Perjuangan PAS namun namun menegakkan islam bukan hanya dengan emosi bukan hanya dengan fikroh semata perlunya thariqah yang benar mendasar kepada syarak
barulah kejayaan bakal menyongsong.Apalah salahnya dan apalah ruginya jika Parti-parti islam yang bergelumang dengan sistem ini meninggalkan jalan demokrasi ini,dan bersama dengan thariqah rasulullah MENDAULAHKAN ISLAM.

mungkin pada tika itu baru mereka akan terlihat dan tersedar, Thalabun nusrah adalah jalan yang terbaik, jalan yang pernah berjaya, dan menyambung RISALAH baginda dalam perjuangan NYA menegakkan kembali islam.

Barat dan Israel sepertinya ingin menyatakan bahawa demokrasi sejalan dengan autoriti moral mereka atas bangsa-bangsa lain namun dengannya pula mereka secara nyata menumbangkan hak demokratik Hamas untuk memerintah Gaza. Jelas bagi barat hanya orang-orang demokrat, seperti Mahmoud Abbas lah, yang bisa dimanipulasi, dikontrol atau dipaksa, yang dapat diterima.

Gaza bukanlah contoh pertama bagaimana demokrasi telah membuat gagal kaum Muslim. Di Aljazair, Front Penyelamatan Islam (Islamic Front Salvation –FIS) yang cuba menerapkan Syariah melalui demokrasi, memenangkan pemilihan pusingan pertama pada bulan Disember 1991 dan nyaris menang tatkala pemerintah, yang jelas-jelas didukung Perancis dan Barat, membatalkan pilihan raya pusingan kedua. Lalu terjadi perang saudara diantara kaum Muslim dimana ratusan ribu orang mati.

Demokrasi adalah suatu hal dimana Pakistan tidak menghasilkan apapun kecuali suatu pemerintahan yang tidak layak dan korup dari waktu ke waktu. Pemerintahan demokratik yang ada sekarang telah berkompromi dengan Barat untuk menyerang dan membunuh warga negaranya sendiri, mengkrompromikan keamanan dan kedaulatan negaranya dengan negara lain dan telah melakukan kegagalan yang menghinakan dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar dari orang-orang miskin yang hampir putus asa.

Baik Demokrasi Sekular atau Islam telah berulang kali gagal untuk menghasilkan setiap perubahan positif yang signifikan bagi umat Islam. Demokrasi adalah alat politik yang digunakan untuk memanipulasi dan meredam tentangan yang fundamental atas status quo yang sekular. Visi demokratik adalah pemecah belah dimana umat tetap terperangkap dalam negara-negara terpisah. Demokrasi mempertentangkan kaum muslim dan mengadu domba sesama muslim yang seringkali menyebabkan kematian. Akhirnya, demokrasi adalah sebuah kontradiksi langsung atas idea ummat dan kesatuan Islam

Allah berfirman:
“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu kerana nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.” (TQS Al-Imran: 103)

Kepada rakyat negeri Perak anggaplah ini satu ujian daripada Allah buat kalian.Bila kalian mati nanti Allah tidak akan bertanya apakah kalian telah menang tetapi apakah kalian telah berjuang menegakkan agamanya.Tidak kira siapa PAS atau HT atau UMNO atau sesiapapun ketahuilah kaum muslimin bersal dari tanah yang satu(daulah khilafah),aqidah yang satu,tuhan yang satu dan rasul yang satu jadi kenapa kita tidak boleh bersatu sedangkan kita semua saudara seagama.Persetankanlah pemerintah yang menerapkan hukum kufur kepada kalian,memanipulasikan kalian dengan aturan hidup jahiliyah.Sejarah pun membuktikan macam tu. Nabi SAW pernah tidak menang dalam peperangan uhud. Tapi, walaupun tidak menang di medan uhud, moral nabi semakin menaik, ramai pula orang islam mula kenal Islam dan terima islam.

Akhirnya, bermula ketidak menangnya islam dalam peperangan uhud, menghasilkan kemenangan besar dengan menguasai Makkah, seterusnya menguasai dunia sehingga tahun 1924.

Yang nyatanya, Allah SWT berfirman;

“Sesungguhnya bersama kesusahan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesusahan ada kemudahan”

(Surah Alam Nasyrah : 5-6)YA ALLAH aku telah menyampaikan kepada mereka...
Hasil Nukilan daripada fikrah sendiri.

3 comments:

Izzan said...

Salam Ziarah...
Tq atas pesanan. Smga blasan yg baik bgmu...

Samurouh said...

cuma ulasan peribadi je huhu inshaallah islam pasti menang

sudar riyono said...

Ayo. Smangat Islam. Rindu khilafah